สบู่เลือด

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อไม้เถามีหัวชนิด Stephania venosa (Blume) Spreng. ในวงศ์ Menispermaceae ใบ เถา และผิวของหัวมีนํ้ายางสีแดง, กระท่อมเลือด ก็เรียก.

  • ดู บัวบก (๒).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู บัวบก