ไก่แก่แม่ปลาช่อน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สำ

    น.

    หญิงค่อนข้างมีอายุที่มีมารยาและเล่ห์เหลี่ยมมาก และมีกิริยาจัดจ้าน, เดิมพูดว่า กระต่ายแก่แม่ปลาช่อน.