ก๋วยเตี๋ยวถังแตก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อก๋วยเตี๋ยวชนิดหนึ่ง มีแต่เส้นผัดกับผัก ราคาถูก.