ก๊าซหุงต้ม

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    แก๊สที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์ที่ติดไฟได้ง่าย ใช้ในการหุงต้มเป็นต้น.