ก๊อกแก๊ก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    เสียงอย่างแก้วหรือโลหะกระทบกันเบา ๆ.