ก๊งฉ่าย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ผักกาดเขียวปลีดองหวาน.

    (จ.).