ก้มหลัง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    น้อมหลังลงเพื่อแสดงกิริยาเคารพ.