ก้มหน้า

Значение слова в тайском толковом словаре

 • สำ

  ก.

  จำทน เช่น ต้องก้มหน้าทำตามประสายาก.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. ก้มหน้า (RID) v.
  bend down the head
  low one's head
  bow the head