ก้มหน้า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สำ

    ก.

    จำทน เช่น ต้องก้มหน้าทำตามประสายาก.