ก้มหน้าก้มตา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สำ

    ก.

    ทำโดยไม่มองดูสิ่งอื่น, ทำโดยตั้งใจ, เช่น ก้มหน้าก้มตาทำไปจนกว่าจะสำเร็จ.