ก้นแมลงสาบ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    แหลมมนอย่างก้นแมลงสาบ, เรียกเครื่องมือเหล็กที่มีลักษณะเช่นนั้น ว่า เหล็กก้นแมลงสาบ.