ก้นร้อน

Значение слова в тайском толковом словаре

 • ปาก

  ก.

  นั่งอยู่ที่ใดได้ไม่นาน เช่น แม่คนนี้ก้นร้อน นั่งที่ไหนไม่ได้นานหรอก.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. ก้นร้อน (RID) adj.
  fidgety
  having ants in one’s pants
  unable to sit still