ก้นร้อน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ปาก

    ก.

    นั่งอยู่ที่ใดได้ไม่นาน เช่น แม่คนนี้ก้นร้อน นั่งที่ไหนไม่ได้นานหรอก.