ก้นยา

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ส่วนท้ายของมวนบุหรี่ที่สั้นจนสูบต่อไปไม่ได้, ก้นบุหรี่ ก็เรียก.