ก้นปูด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    นกกะปูด. (ดู กะปูด).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กะปูด