ก้นปิด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    เรียกใบไม้ที่มีก้านติดอยู่ภายในของใบ เช่นใบบัว ใบมะละกอ ว่า ใบก้นปิด.