ก้นบึ้ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ส่วนสุดของสิ่งที่ลึก, ส่วนใต้สุด, โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ก้นบึ้งของหัวใจ.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. ก้นบึ้ง (RID) n.
    bottom
    very bottom
    abyss