ก้นกุฏิ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -กุดติ,-กุติ

    ปาก

    ว.

    ที่สนิทเป็นที่ไว้วางใจได้.