ก้ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    ลาย, ด่าง, เช่น แมวก้ง ผ้าตาก้ง (คือ ผ้าตาโต ๆ ที่มีสีต่าง ๆ กัน).