ก้งโค้ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    โก่งก้นให้โด่ง, โน้มตัวลงยกก้นให้สูงขึ้น, โก้งโค้ง ก็ว่า.