ก่ำเบ้อ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ผีเสื้อกลางวัน. (ดู ผีเสื้อ ๑).