ก่อ

Значения слова в тайском толковом словаре

 • ก.

  ทำให้เกิดขึ้น มีขึ้น หรือเป็นรูปขึ้น เช่น ก่อไฟ ก่อสงคราม ก่อตึก.

 • น.

  ชื่อไม้ต้นหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Fagaceae บางชนิดผลมีเนื้อในกินได้ รสมัน, ปักษ์ใต้เรียก กอ.

 • น.

  ปลาชะโด. (ดู ชะโด).

  ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ชะโด

 • ว.

  งอ ในคำว่า งอก่อ หรือ งอก่องอขิง.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. ก่อ v.
  evoke
  ignite
  arouse
  provoke
  cause
 2. ก่อ v.
  initiate
  establish
  institute
  originate
  begin
  start
 3. ก่อ (CONSTR,RID) v.
  build
  set up
  form
  erect
  construct
  create
 4. ก่อ (RID) n.
  Channa micropeltes
 5. ก่อ (RID) n.
  Fagaceae