ก่อ

Значения слова в тайском толковом словаре

 • ก.

  ทำให้เกิดขึ้น มีขึ้น หรือเป็นรูปขึ้น เช่น ก่อไฟ ก่อสงคราม ก่อตึก.

 • น.

  ชื่อไม้ต้นหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Fagaceae บางชนิดผลมีเนื้อในกินได้ รสมัน, ปักษ์ใต้เรียก กอ.

 • น.

  ปลาชะโด. (ดู ชะโด).

  ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ชะโด

 • ว.

  งอ ในคำว่า งอก่อ หรือ งอก่องอขิง.