ก่ออิฐเปลือย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ก่ออิฐโดยไม่ฉาบปูน.