ก่อสร้าง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ก่อและสร้างโดยใช้อิฐและปูนเป็นส่วนใหญ่.