ก่อตั้ง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.จัดตั้งขึ้น, ริเริ่มตั้งขึ้น.