ก่อง

Значения слова в тайском толковом словаре

 • โบ

  น.

  เครื่องประดับหน้าอก

 • ชื่อแผ่นผ้าที่ปิดอกหญิง คล้ายเต่า ที่หญิงรุ่นสาวใช้.

 • ว.

  สุกใส, สว่าง, งาม.

 • น.

  เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง ใช้ในจังหวัดหนองคาย ทำด้วยตาข่าย ซึ่งด้านหนึ่งติดกับลำไม้ไผ่คล้ายธง ทิ้งชายด้านหนึ่งลงไปในนํ้า มุมหนึ่งถ่วงด้วยหิน และอีกมุมหนึ่งมีเชือกโยงมาบนเรือ ลากติดไปกับเรือ พอรู้ว่าปลาติดตาข่ายก็สาวเชือกขึ้นมา.