ก่อกวน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ก่อให้เกิดความรำคาญหรือไม่สงบ.