ก่น

Значения слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    ก.

    ตั้งหน้า, มุ่ง, เช่น อยู่เย็นยงงก่นเกอดพิจลการ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์).

  • ก.

    ขุดโค่น.