ก่นแต่

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    เฝ้าแต่, มัวแต่, เช่น ก่นแต่จะร้องไห้.