ก่นสร้าง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • โบ

    ก.

    ขุดโค่นต้นไม้ตอไม้และแผ้วถางเพื่อปลูกสร้าง, โก่นสร้าง ก็ว่า.