กเฬวราก

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะเลวะราก

    กลอน

    น.

    ซากศพ, บางทีใช้เข้าคู่กันเป็น กเฬวรากซากศพ, เขียนเป็น กเฬวราก์ ก็มี เช่น เผากเฬวราก์ผู้อนาถ (มาลัยคำหลวง).

    (ป. กเฬวรอัตภาพ ว่า ร่างกาย, ซากศพ).