กเรนทร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กลอน; แผลงมาจาก กรินทร์

    น.

    พญาช้าง, ช้างที่ควรยกย่อง, เช่น พลคชคณหาญหัก กเรนทรปรปักษ์ ปราบประลัย (สมุทรโฆษ).