กเรณุ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะเรนุ

    แบบ

    น.

    ช้าง เช่น ไร้เกวียนกาญจนยานสินธพแลสี- พิกากเรณุหัสดี ดำรง (สรรพสิทธิ์).

    (ป.).