กเบนทร์

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กะ-

    กลอน

    ดู กบินทร์.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กบินทร์