กินเส้น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    ชอบกัน, เข้ากันได้, มักใช้ในความปฏิเสธว่า ไม่กินเส้นกัน.