กินเมีย

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ว.

    มีเมียกี่คน ๆ ก็ตายจากไปก่อนหมด.