กินเปล่า

Значения слова в тайском толковом словаре

 • -เปฺล่า

  ก.

  ได้ประโยชน์เปล่า ๆ ไม่ต้องตอบแทน.

 • -เปฺล่า

  น.

  เรียกเงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เสียไป เพื่อให้ได้สิทธิตามที่ตกลงกัน ว่า เงินกินเปล่า.

 • -เปฺล่า

  ว.

  ได้ประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว เช่น เตะกินเปล่า.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กินเปล่า (RID) v.
  get something for nothing
  get a free ride