กินปูนร้อนท้อง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สำ

    ก.

    ทำอาการมีพิรุธขึ้นเอง, แสดงอาการเดือดร้อนขึ้นเอง.