กินบุญเก่า

Значение слова в тайском толковом словаре

  • สำ

    ก.

    ได้รับผลแห่งความดีที่ทำไว้แต่ปางก่อน (มักใช้เป็นสำนวนอุปมาแก่คนที่นอนกินนั่งกินสมบัติเก่า).