กินบวช

Значение слова в тайском толковом словаре

  • ก.

    กินเครื่องกระยาบวชในลัทธิพิธี เช่นพิธีตรุษ, ใช้เข้าคู่กับคำ ถือศีล เป็น ถือศีลกินบวช, กินในเวลาตามกำหนดของการถือพรตในลัทธิศาสนา.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

  1. กินบวช (RID) v.
    be initiated into monkhood