กำโบล

Значения слова в тайском толковом словаре

 • แบบ

  น.

  กโบล, กระพุ้งแก้ม, เช่น ปรางเปรียบกำโบลบง- กชรัตนรจนา (สุธน).

  (ป., ส. กโปล).

 • โบ

  ก.

  ลูบ, ลูบคลำ, ลูบไล้, เช่น ฤๅอาจกำโบลปิยุทร์นงเยาว์ ฤๅอาจอุกเอา กระมลยุคลมามือ (สรรพ-สิทธิ์), คำโบล ก็ใช้.