กำแพง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    เครื่องกั้น เครื่องล้อม ที่ก่อด้วยอิฐ ดิน หรือหิน เป็นต้น.

    (ข. กํแพง).