กำแพงแก้ว

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    กำแพงเตี้ย ๆ ที่ทำล้อมโบสถ์ วิหาร หรือเจดีย์ เป็นต้น เพื่อให้ดูงาม.