กำแพงเจ็ดชั้น

Значения слова в тайском толковом словаре

 • น.

  ชื่อมนตร์.

 • ดูใน กำแพง.

  ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู กำแพง

 • น.

  ชื่อไม้พุ่มชนิด Litosanthes biflora Blume ในวงศ์ Rubiaceae ขึ้นตามป่าดิบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ดอกสีขาว เนื้อไม้เป็นชั้น ๆ ใช้ทำยาได้.

 • ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Salacia chinensis L. ในวงศ์ Celastraceae ขึ้นตามป่าดิบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ขอบใบจัก ดอกสีเขียวอมเหลือง ใช้ทำยาได้, ตะลุ่มนก หรือ นํ้านอง ก็เรียก.

 • ดู ขมิ้นเครือ.

  ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ขมิ้นเครือ