กำราล

Значение слова в тайском толковом словаре

  • -ราน

    แบบ

    น.

    เครื่องลาด เช่น นั่งในกำราลไพโรจน์ในนิโครธารามรังเรจน้นน (ม. คำหลวง ทศพร).

    (ข. กํราล).