กำพู

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ไม้กลึงสำหรับเป็นที่รวมร้อยซี่ร่ม ซี่ฉัตร หรือซี่พุ่ม.

    (ข. กํพูล ว่า ยอด).

  • โบ

    น.

    กัมพู.