กำพืด

Значение слова в тайском толковом словаре

 • น.

  เทือกเถา, เผ่าพันธุ์, (มักใช้เป็นทำนองหยาม) เช่น รู้กำพืด.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กำพืด (RID) n.
  stock
  origins
  genealogy
  background
  descent
  ancestry
  lineage