กำพืด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    เทือกเถา, เผ่าพันธุ์, (มักใช้เป็นทำนองหยาม) เช่น รู้กำพืด.