กำพวด

Значения слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อเรียกส่วนประกอบของปี่และแตร ใช้สอดลงไปในช่องใกล้กับปากเป่า ทำด้วยโลหะ.

  • น.

    ปลาจุมพรวด เช่น แลฝั่งล้วนหลังกำพวดพราย (เพลงยาวนายภิมเสน). (ดู จุมพรวด).

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู จุมพรวด