กำพร้า

Значения слова в тайском толковом словаре

 • -พฺร้า

  น.

  เรียกหนังที่เป็นผิวชั้นนอกสุดของคนและสัตว์ ว่า หนังกำพร้า, ผิวหนัง ก็เรียก.

 • -พฺร้า

  ว.

  ไร้บิดาหรือมารดาเลี้ยงดูแต่เด็ก, (โบ) หมายถึง ร้างลูกร้างเมียด้วย เช่น สองจะลีลาสู่ฟ้า ลาแม่เป็นกำพร้า เจ้าแม่เอ้ยปรานี แม่รา (ลอ), (กลอน) ใช้เป็น ก่ำพร้า ก็มี เช่น เจ้าจะละเรียมไว้ ก่ำพร้าคนเดียว (ลอ).

 • ดู ไก่เตี้ย.

  ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ไก่เตี้ย

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubillis

 1. กำพร้า adj.
  bereaved
  orphaned
  abandoned
  helpless
 2. กำพร้า (BOTA,RID) n.
  Canavalia rosea
 3. กำพร้า (RID) n.
  orphan