กำพด

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    จอมประสาทหัวช้าง เช่น โขมดสารกำพด ทรงเทริด (ตำราช้างคำโคลง).