กำพง

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ท่านํ้า, ตำบล, เช่น มีทงงสมรรถพนจร รม่งงมรกำพงไพร (ม. คำหลวง มหาพน).

    (ข. กํพง ว่า ท่านํ้า; ม. กัมปง ว่า หมู่บ้าน, ตำบล, บ้านเรือน).