กำปอ

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ชื่อเพลงไทยสำเนียงเขมร เรียกว่า เขมรกำปอ.